oudewoningstationsweg77_6_20151209_095349
overzichtskaartstaionsweg77_4_20151209_095347
staionswegsloop1_1_20151209_095342

9 levensloopbestendige woningen aan de Stationsweg in Woudenberg.

Op de voormalige lokatie van Vrieshuis Lagemaat aan de Stationsweg 77 heeft Woudenburcht Ontwikkeling b.v. 9 levensloopbestendige woningen ontwikkeld. De vergunning hiervan is afgegeven en de sloop is inmiddels gestart.
Alle woningen zijn verkocht. Legemaat van Elst mag de realisatie van deze woningen op zich nemen.
We hopen deze woningen eind van het jaar op te leveren.