Nieuwbouw

Legemaat van Elst verenigt alle bouwdisciplines onder één dak. Zo zijn wij in staat om uw bouwproject tot in detail te realiseren, van ontwerp tot oplevering. U zult plezier hebben aan onze degelijke bouwmethode, het gebruik van hoogwaardige materialen en de zorgvuldige afwerking. Zo ervaart u direct hoe prettig het is wanneer uw aannemer u begrijpt, uw project uitstekend voorbereidt en snel op de veranderende wensen inspeelt.

Geeft u de voorkeur aan een integrale aanpak? Onze aanvullende partners worden vanaf de ontwerpfase bij het project betrokken, zodat er een perfecte harmonie ontstaat tussen de bouwstijl, het interieur en de omgeving.

Restauratie

Restauratie vraagt om kennis van authentieke bouwtechnieken en gevoel voor historische bouwstijlen. Juist hier onderscheidt ons de kracht van het detail.

Monumentale panden blijven dankzij ons werk behouden in originele staat. We zijn in staat uw wensen als moderne gebruiker zó te kunnen inpassen, dat er geen karakteristieke details verloren gaan. Bouwkundige elementen en verfraaiingen die vervangen moeten worden, maken we in onze eigen werkplaats exact na. Een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Restauratiefonds waarborgt de perfectie van ons werk.

Vraag ons om advies, zowel met betrekking tot de technische als de financiële kant van de restauratie.

Verbouw

Door veranderende omstandigheden of wensen stelt u andere eisen aan uw pand. Heeft u behoefte aan meer lichtinval, extra ruimte of juist verhoging van uw privacy? Voldoende redenen om een verbouwing te overwegen.

Legemaat van Elst is een ervaren verbouwer. Tal van woningen, bedrijfspanden, scholen, kerken en andere onroerende goederen namen we onder handen. Het is de kunst van het verbouwen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het bestaande gebouw, bijvoorbeeld in de keuze voor de juiste bouwmaterialen.

De uitbreiding zo te realiseren dat het lijkt of het er altijd heeft gezeten!

Legemaat heeft vanuit zijn lange historie het vakmanschap opgebouwd voor de verschillende bouwstijlen.Kennis van bijvoorbeeld houtwerk-en kozijndetailleringen, gevelstenen, gevelstructuur en gevelkleur en niet te vergeten dakpannen.

Vanzelfsprekend wilt u zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens het verbouwproject. Praktische zaken die bewijzen dat het ook hier de kracht van de details is die het verschil maakt.

Onderhoud

De technische levensduur van een gebouw is niet oneindig. Gedegen onderhoud is daarom nodig. Onderhoud van uw pand is tenslotte béhoud van uw pand.

Rottende, versleten of lekkende delen moeten vervangen of gerepareerd worden om grotere schade te voorkomen. Legemaat van Elst inventariseert uw onderhoudsbehoefte en voert de benodigde werkzaamheden uit. Daarbij profiteert u van onze veelzijdigheid en kundigheid als aannemer.

Projectontwikkeling

Naast onze vaste disciplines als luxe nieuwbouw, restauratie, verbouw en onderhoud bouwen we ook seriematige woningen. Hiervoor werken we veel voor opdrachtgever Woudenburcht Ontwikkelings bv. 

De seriematige woningbouw voeren we uit onder de naam Levelprojectbouw. Bij Levelprojectbouw wordt gebouwd onder de kwaliteitsnorm van Woningborg.

Indien u hier in geïnteresseerd bent en zoekt naar partner in het meedenken cq meeontwikkelen van uw vastgoedvraagstukken klik dan op de foto hieronder naar de desbetreffende partijen.