https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/bGVnZW1hYXR2YW5lbHN0LW5s/5afc35ed1065d/img_0794_1_20180516_084517.jpg

Voormalig Gemeentehuis te Leersum

Het voormalige gemeentehuis van Leersum heeft de status van gemeentelijk monument. In 2015 is het aangekocht door Woudenburcht Ontwikkeling om er een andere bestemming aan te geven. Het gebouw is omgebouwd en gerestaureerd om plaats te bieden aan 26 zorgappartementen. Legemaat van Elst heeft deze verbouwingsoperatie uitgevoerd. De oplevering was in 2018. Het biedt nu een mooie woonvorm als thuis wonen niet meer mogelijk is. Met de nieuwe functie heeft het pand een kostendrager gevonden die het behoud van het monument voor de lange termijn kan garanderen. 

img_0791_3_20180516_082023
img_0779_1_20180516_082016
img_0789_2_20180516_082019